Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 25.3.2019

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ, 18. zasedání dne 25. 3. 2019

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Stauch, Papež, Straka, Tlustý, Maršálek, Najman, Veselý, Cvanciger, Hubený, Bucek, Šejko
Omluveni: Brychtová, Topinka
Hosté: Petr Hájek (RV), Miloslav Špunda (ZO Hostivice-Jeneč)

1.  Zahájení, přivítání hostů, schválení programu

Př. Sojka zahájil schůzi, přivítal hosty a přednesl program schůze.
Byla provedena kontrola usnesení schůzí 3. 12. 2018 a 7. 1. 2019. Uložené úkoly byly splněny.

2.  Vyjádření k založení ZO Hostivice - Jeneč

Výbor OO ČSV přijal v období od jednání své mimořádné schůze dne 7. 1. 2019 tyto podněty:
a) Nesouhlasné stanovisko výboru ZO Hostivice (podepsán př. Bucek, 17. 1. 2019),
b) Zprávu o výsledku šetření podnětu př. Ing. Miloslava Špundy a Petra Hájka (ze dne 2. 3. 2019, zpracoval ing. František Lust, Mpř ÚKK ČSV) a související materiály.
Na základě těchto podnětů byla na dnešním jednání znovu projednána Žádost o souhlas se vznikem ZO ČSV Hostivice – Jeneč, podepsaná dne 14. 12. 2018 členy přípravného výboru, př. Stanislavem Najmanem, Bc. Tomášem Pižlem a ing. Miloslavem Špundou. Žádost je doplněna seznamem 14 včelařů, zájemců o členství v nové ZO.
V diskusi byla zamítnuta námitka výboru ZO Hostivice (přednesená př. Buckem) na změnu názvu nově vznikající ZO vypuštěním jména „Hostivice“.
Po diskusi bylo revokováno usnesení mimořádného zasedání OO ČSV ze dne 7. 1. 2019 a přijato toto rozhodnutí:
Na základě žádosti přípravného výboru ZO Hostivice – Jeneč výbor OO ČSV Praha –západ vyslovuje souhlas se vznikem nové ZO.
Základní organizace bude působit v katastru obcí Hostivice (
645834, část katastru) a Jeneč (658260).
Souhlas vyslovilo 14 přítomných: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Papež, Straka, Tlustý, Maršálek, Najman, Veselý, Cvanciger, Hubený, Bucek, Šejko,
1 přítomný se zdržel hlasování: Stauch
Rozhodnutí o názvu nové ZO a o jejím územním zasazení je plně v kompetenci Základní organizace a výbor OO ČSV Praha-západ bere rozhodnutí Ustavující schůze ZO Hostivice – Jeneč na vědomí.
Revizní zpráva př. F. Lusta (Mpř ÚKK ČSV) se zabývá hospodařením ZO Hostivice v minulých letech a její obsah a závěry nemají relevanci ke vzniku nové ZO.

3.  Kooptování nového zástupce ZO do výboru OO Praha-západ

ZO Hostivice zaslala dne 19.3. na OO ČSV žádost na kooptování zástupce této ZO do výboru OO ČSV Praha západ. V souvislosti s úbytkem členů tato ZO nyní ve výboru OO svého zástupce nemá. Vzhledem k nepřítomnosti navrhovaného člena na jednání byl bod odsunut na příští schůzi výboru OO ČSV.

4.  Zpráva zdravotního referenta

Př. Stauch rozeslal zprávu o zdravotní situaci za poslední čtvrtletí zástupcům všech ZO v působnosti OO ČSV Praha-západ několik dnů před dnešním jednáním.
Napadení roztočem Varroa je nižší než v minulých letech. Všechny dostupné výsledky vyšetření na mor včelího plodu (Akce Hrr na mor) jsou negativní.
Př. Bárta doplnil: výsledky vzorků na vyšetření včelího moru podané na Státní veterinární ústav Praha (Lysolaje) jsou k dispozici za 5 dnů, u vzorků poslaných do Výzkumného ústavu včelařského (Dol) trvá vyšetření zhruba 5 týdnů
Objednávky léčiva jednotlivých ZO na tento rok jsou zkompletovány. Případné doplňky zaslané do konce měsíce mohou být co celkové objednávky ještě zahrnuty.

5.  Informace o zájezdu 27.4.

Informace rozeslal př. Sojka e-mailem na všechny ZO v Okrese. Termín zasílání přihlášek a plateb byl stanoven na 6.4. K dnešnímu dni je kapacita zájezdu již vyčerpána (+5 náhradníků).
Stručný program: autobus vyjede v 7 hodin od školy v Černošicích (možnost parkování osobních aut), část účastníků nabere u Smíchovského nádraží (po 7:30 hod). Odjezd do Pardubic, návštěva farmy př. E. Báchora. Odjezd do Nasavrk, zde oběd, exkurze v areálu (výstavní expozice, prodejna, provozy), návštěva tří včelnic spadajících pod SOUV VVC.
Návrat na Smíchov a Černošice ve večerních hodinách.
Detailní informace budou rozeslány účastníkům týden před odjezdem na e-mailové adresy, které uvedli v přihlášce.

6.  Situace ve Slovenském zväzu včelárov

Původně plánovaný vícedenní zájezd na Slovensko byl před několika měsíci odvolán z důvodu nevyjasněné situace v SZV. K 4.4. končí abdikací dosavadní dlouholetý předseda Ľudovít Gál, jeho nástupce bude volen následující den. Podrobnosti lze nalézt na webu: vcelari.sk

7.  Zpráva hospodáře

Př. Bárta informoval o platbě za pronájem místnosti na schůzi v ZŠ Sázavská. Platba se oproti minulým letům zvýšila o 50 % (nově zahrnut úklid).
Příspěvek na činnost OO od ČSV na tento ro je 13356 Kč. Stav na účtu cca 117 000 Kč, v pokladně 2500 Kč.

8.  Informace z RV

Př. Petr Hájek informoval o jednodenním jednání RV v sobotu 23.3.
Byla snížena dotace z MF (NNO – Národní neziskové organizace) z minulých 12 milionů na 9 milionů.
Dotace 1.D. by měla letos být vyšší, bude vyplácena ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Nebude zahrnovat částku na administraci.
Dotace na včelařské potřeby a zařízená ve výši 60 mil. Z toho cca 15 mil na velkovčelaře (47 osob – farem), zbytek na více než 50 000 drobných chovatelů.
Navržena změna pravidel přidělování dotace: až po 2 letech od registrace na ČSMSCH, dotace 40 %, včelař 60 % ceny (dnes 50:50, bez ohledu na délku registrace)
Úprava rostlinolékařského zákona. Zprávy od zemědělců o ošetřování porostů pouze elektronicky, území jen do 2 km.
Včelpo, platby probíhají dle splátkového kalendáře, dosud zaplaceno 20 001 Kč.
Dům v Křemencové ulici, oprava v prodejně. Celá budova vyžaduje rekonstrukci, zatím z finančních důvodů odloženo
Udělení ocenění ČSV Zasloužilý včelařský pracovník: Ľ. Gál (odstupující předseda SZV), Karel Lupa (Šenov, 81 let).
Sjezd ČSV bude v listopadu 2020.

9.  Usnesení.

Na základě žádosti přípravného výboru ZO Hostivice – Jeneč výbor OO ČSV Praha –západ vyslovuje souhlas se vznikem nové ZO. (viz bod 2 tohoto zápisu)

Výbor ukládá jednateli OO ČSV Praha-západ ukládá:
a) všem zástupcům ZO, resp. Nákazovým referentům ZO v působnosti OO Praha-západ zkontrolovat objednávky léčiv na tento rok a případné změny do konce měsíce zaslat na adresu nákazového referenta př. D. Staucha (
stauch@seznam.cz).
b) ukládá jednateli OO př. Babůrkovi zajistit přístup do CISu př.
Luboši Kudrnovi, okresnímu veterináři, pro zjednodušení nákupu léčiva a zajišťování léčení včelstev.

Příští (řádné) setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v pondělí 3. 6. 2019
od 16 hodin
v ZŠ Sázavská, Praha 2.

Zapsal: Babůrek, jednatel OO ČSV Praha-západ

Kontakty
Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2
Jednatel Ivan Babůrek, (babureki@seznam.cz, tel. 736718891)
RNDr. Ivan Babůrek, Filipova 2019/12, 148 00 Praha 4.