Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z mimořádného jednání 7.1.2019

12. 1. 2019

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
17. (mimořádné) zasedání dne 7. 1. 2019

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Brychtová, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Cvanciger, Hubený, Šejko
Omluveni: Stauch, Papež, Straka, Veselý, Bucek
Hosté: Petr Hájek (RV), Miloslav Špunda (ZO Hostivice)

1.  Zahájení mimořádného zasedání, přivítání hostů

Př. Sojka zahájil schůzi, přivítal př. Špundu ze ZO Hostivice, a vysvětlil důvod svolání mimořádného jednání.
Před koncem roku 2018 došel na adresu OO Praha-západ (fyzickou adresu předsedy OO př. L. Sojky) dopis přípravného výboru ZO Hostivice – Jeneč vyjadřující přání založit tuto novou základní organizaci vyčleněním ze stávající ZO Hostivice. Dle stanov ČSV musí tento akt projednat místně příslušná OO ČSV a vyslovit souhlas nebo nesouhlas s tímto krokem.

2.  Vyjádření k založení ZO Hostivice - Jeneč

Př. Sojka přečetl dopis přípravného výboru. Stručný komentář připojili přítomní členové ZO Hostivice př. Najman a př. Špunda. Součástí dopisu je seznam 14 členů, kteří dosud projevili úmysl do vznikající ZO vstoupit.
Základní organizace bude působit v katastru obcí Hostivice (
645834, část katastru) a Jeneč (658260).
V následné diskusi bylo konstatováno, že složitá situace v ZO Hostivice je na Okrese Praha-západ známa již od pozdního jara 2018 (viz zápisy z jednání OO 9.9. a 3.12.2018). Proběhlo několik jednání zainteresovaných osob i mimo schůze OO, na nich se přítomní snažili situaci řešit. V současné době se rozdělení ZO Hostivice jeví jako nejrozumnější řešení, které v místě obnoví podmínky pro klidnou včelařskou práci.
Na závěr diskuse členové Okresní organizace Praha-západ jednotlivě vyslovili svůj názor na rozdělení
ZO Hostivice a založení nové ZO Hostivice – Jeneč
.
Bylo přítomno 10 ze 14 členů OO Praha-západ (viz prezenční listina, mimo KRK a hostů)
Souhlas s vznikem nové ZO         10 přítomných
Nesouhlas se vznikem nové ZO    0 přítomných

3.  Různé.

Akce Hrr na mor. Akce je organizována podobně jako v minulém roce. Jde o plně dotované vyšetření vzorků včelí měli na přítomnost spor Paenibacilus larvae. Informace jsou uveřejněny také v časopise Včelařství (č.1/2019, str.19). OO doporučuje všem, kteří neodevzdali vzorek k vyšetření v roce 1918, aby tak učinili v tomto roce.

Objednaná kuličková pera s označením OO Praha-západ (viz zápis z 3.12.2018) byla dodána. Na schůzi př. Bárta rozdělil zásilku mezi zástupce jednotlivých ZO.

V diskusi byl probrán stav zpracování včelího vosku ve Středočeském kraji. Přikláníme se k možnosti využít dotačních peněz k vybudování zpracovatelského pracoviště v okrese Praha-západ. Otevřená je však otázka vhodné lokality i organizačního zajištění provozu.

Příští (řádné) setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v pondělí 25. 3. 2019
od 16 hodin
v ZŠ Sázavská, Praha 2.

4.  Usnesení.

Výbor OO ČSV Praha-západ jednomyslně souhlasí s rozdělením ZO Hostivice a vytvořením nové základní organizace: ZO Hostivice – Jeneč.

 

Zapsal: Babůrek, jednatel OO ČSV Praha-západ